Referanser

Per Nordhagen Entreprenørforretning har flere tiürs erfaring med vann og avløps systemer, og har i over 40 ür uavbrutt levert entreprenørtjenester i Oslo og Akershus.

Hjelmsgate 2012-2013 Hjelmsgate 2012-2013
Vann og Avløpsetaten i Oslo

60 meter boring i fjell, bygging av to plass-støpte kummer og sveising og trekking av Ø180 PE ledning i Hoffsveien ved Smedstadkrysset i Oslo.

Arbeid tett pĂĽ trikk og i trafikkerte gater.
Kringkollen 2013-2014 Kringkollen 2013-2014
Vann og Avløpsetaten i Oslo

Bygging av 170 meter med vei, vann og avløpslednigner pü i Kringkollen. Omlegging av eksisterende hovedledninger. Ø200 vannledning i duktilt støpejern, Ø200 spillvann i PVC og Ø315 overvann i PVC og 4 plasstøpte kumgrupper.

Arbeid i tettbebygd strøk og tett pü skolevei.
Sogna 2013-2014 Sogna 2013-2014
Skedsmo Kommune

Etablering av overvannskanaler i Sogna vinteren 2014, vernet vĂĽtmarksomrĂĽde mellom Lillestrøm og Kjeller. 

Vanskelige grunnforhold og bruk av stokkmatter og lekter i gjennomføring og utkjøring av rundt 1000 tonn forurensede masser til godkjente deponier.
Lillestrøm Vest 2012-2014 Lillestrøm Vest 2012-2014
Skedsmo Kommune

Separering av VA i Voldgata og Kirkegata i Lillestrøm, totalt 900 meter, samt etablering av hovedvannledning PE500 i Voldgata. Prosjektet omfattet ogsĂĽ 350 meter med styrt boring og store plasstøpt kummer. 

Dype grøfter og vanskelige grunnforhold.